Kunskapsstaden Halmstad, Fragerus Väst Nr. 1 AB

Under 2016 avvecklas nu Sandvikenägda Dormer Tools gamla fabrikslokaler och infrastrukturen görs om till morgondagens krav och behov. Fragerus kommer här tillsammans med högskolan, INTEA Fastigheter, kommunen och övriga intressenter att utveckla visionen Kunskapsstaden Halmstad. Läge: Högskoleområdet i Halmstad Yta: 20 000 – 36 000 kvm Ursprungsfabriken: 1947-2015 Start: pågår nu – utveckling [...]

Categories: Nya projekt|Tags: |

Hallandshuset, KB Campus 1

Vid högskoleområdets östra port projekterar vi för kommersiella lokaler på plan 1 och 2 och för små flexibla lägenheter på plan 3-12. Tanken med byggnaden är att ge en visuell motvikt till Tradecenter i väst plus att förse högskoleområdet ett modernt totalintryck. Byggnaden blir entrén till Kunskapsstaden Halmstads östra Campus. Läge: Högskolan i [...]

Categories: Nya projekt|Tags: |