Under 2016 avvecklas nu Sandvikenägda Dormer Tools gamla fabrikslokaler och infrastrukturen görs om till morgondagens krav och behov. Fragerus kommer här tillsammans med högskolan, INTEA Fastigheter, kommunen och övriga intressenter att utveckla visionen Kunskapsstaden Halmstad.

  • Läge: Högskoleområdet i Halmstad
  • Yta: 20 000 – 36 000 kvm
  • Ursprungsfabriken: 1947-2015
  • Start: pågår nu – utveckling av visionen
  • Beräknas klart: Successivt 2019 – 2025