Intill IQ Huset, på fastigheten Fanan 63, utvecklar vi vidare en 5-våningsbyggnad. Visionen är ett helt nytt utbildningshus på 8 500 kvm som möjliggör en mångfald av olika utbildningsinriktningar med bland annat en större multisal för teater, film och föreläsningar. Denna byggnad kan också dockas ihop med Högskolans nu avvecklade kårhusbyggnad och därmed skapa ytterligare c:a 6 500 kvm yta.

  • Läge: Högskolan i Halmstad
  • Yta: 8 500 – 15 000 kvm
  • Start: hösten 2019
  • Beräknas klart: sommar 2022